FNs klimapanel (IPCC): Klimaendringer 2014 – synteserapporten

Film som oppsummerer hovedfunn fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Filmen er laget i etterkant av lanseringen av den såkalte synteserapporten, som oppsummerer og sammenstiller resultatene fra de foregående tre delrapportene fra 2013 og 2014. Filmen er laget for klimapanelet av norske Snöball Film. Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for klimapanelet har finansiert og kvalitetssikret norsk oversettelse av filmen.

(Visited 44 times, 1 visits today)

You might be interested in