IPCC-seminar 13. nov. 2014: Jan Fuglestvedt og Karen O Brien

Fra seminaret «FNs klimapanel har vist oss veien – hvordan finner vi fram?» i Oslo, 13. november 2014. Under seminaret la forskere fram femte hovedrapport i kortversjon, diskuterte hva internasjonalt samarbeid kan bidra med og rundet av med å bringe diskusjonen hjem til Arktis. Seminaret ble arrangert av Miljødirektoratet, CICERO Senter for klimaforskning og Universitetet i Oslo under dag to av Zerokonferansen 2014. Dagen var delt i tre uavhengige sesjoner.
• Sesjon 1: Klimautfordringen i kortversjon
• Sesjon 2: Internasjonalt samarbeid – avtaler og lederskap
• Sesjon 3: Klimapanelets rapport med norske øyne: Arktisk brennpunkt
Les mer på http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Spesialseminar-om-FNs-klimapanels-femte-hovedrapport-13-november/

(Visited 48 times, 1 visits today)

You might be interested in