Klimakonferansen 2014 – Agnes Tvinnerheim, Anne Mette Johansen, Bente Åsjord og Ståle Johansen m.fl.

You might be interested in