ICE SURPRISE (720p HD film)

CLIMATE SHORT “ICE SURPRISE” NOW WITH ENGLISH SUBTITLES. Her er kortfilmen, ICE SURPRISE 80 GRADER NORD, som dekker en forskningstokt i iAOOS Norge mellom 12 nasjoner til Framstredet under Det Internasjonale Polaråret (www.iaoos.no). Framstredet mellom Svalbard og Grønland er klimaets avgjørende nøkkelområde i Arktis for klimadata av hav,is og biosfære i det globale klimasystemet, og […]