Klimaendringer 2014: Virkninger, tilpasning og sårbarhet

Film om FNs klimapanels arbeidsgruppe 2, femte hovedrapport.

IPCC-seminar 13. nov. 2014: Jan Fuglestvedt og Karen O Brien

Fra seminaret «FNs klimapanel har vist oss veien – hvordan finner vi fram?» i Oslo, 13. november 2014. Under seminaret la forskere fram femte hovedrapport i kortversjon, diskuterte hva internasjonalt samarbeid kan bidra med og rundet av med å bringe diskusjonen hjem til Arktis. Seminaret ble arrangert av Miljødirektoratet, CICERO Senter for klimaforskning og Universitetet […]

FNs klimapanel (IPCC): Klimaendringer 2014 – synteserapporten

Film som oppsummerer hovedfunn fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Filmen er laget i etterkant av lanseringen av den såkalte synteserapporten, som oppsummerer og sammenstiller resultatene fra de foregående tre delrapportene fra 2013 og 2014. Filmen er laget for klimapanelet av norske Snöball Film. Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for klimapanelet har finansiert og kvalitetssikret norsk oversettelse […]